Poule-it

Poule-it is een project waarbij WS Webbuilding voor elk EK en WK een geheel geautomatiseerde voetbal pool ontwikkeld.

Poule-it is ontstaan uit de goed geslaagde pool website van het EK 2008 (ekpoule2008.nl). Aangezien de magische '5000 leden' grens toen met gemak werd gehaald kwam het idee op om voor elk EK en WK een pool te organiseren.

Na lang beraad hebben we echter besloten om na het EK 2016 een punt te zetten achter Poule-It. We kijken met trots terug op de vele edities die we naar tevredenheid van onze deelnemers en deelnemende bedrijven hebben kunnen realiseren. Namens het Poule-It Team willen we alle deelnemers en bedrijven bedanken die hebben meegedaan aan voorgaande edities van Poule-It en daarme Poule-It tot een succes hebben gemaakt.

Poule-it