Privacy Verklaring

WS Webbuilding is een bedrijf dat websites en/of webapplicaties ontwikkelt en host voor haar klanten. Hierbij worden pricacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerkt.

Ik, Wesley Snoeren, respecteer uw privacy en zal er alles aan doen om deze zo goed mogelijk te beschermen en beveiligen. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat ik:

  • Uw persoonlijke gegevens, wanneer verstrekt, alleen gebruik voor mijn interne administratie en eventueel de aanvraag voor één of meerdere domeinnamen.
  • Uw persoonlijke gegevens in geen enkel geval gebruik voor het verzenden van ongewenste informatie ('spam') of nieuwsbrieven.
  • Alleen die persoonsgegevens verzamel die noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor deze wordt verstrekt.
  • De door u opgegeven persoonlijke/commerciële gegevens in geen enkel geval deel met derden, tenzij dit mij door wettelijke middelen verplicht wordt gesteld of met uw uitdrukkelijke toestemming.
  • Het recht respecteer om uw (persoons)gegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Ik noodzakelijke persoonlijke gegevens alleen voor langere tijd opsla wanneer hiervoor aanleiding is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ik een website voor u ontwikkel of wanneer u een website via WS Webbuilding host. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer u geen klant meer bij mij bent en de wettelijk verplichte bewaartermijn voor mijn zakelijke administratie is verstreken.

Bij vragen over deze verklaring kunt u altijd contact met mij opnemen.

Natuurlijk help ik u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.